The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21550
Title: Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни для студентів галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітній рівень бакалавр спеціалізація «Міжнародна економіка»
Authors: Ковальчук С. Я.
Keywords: навчальна практика,міжнародна торгівля, світове господарство,міжнародний поділ праці
Date of publication: 2019-10-18 13:18:09
Last changes: 2019-10-18 13:18:09
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітній рівень бакалавр спеціалізація «Міжнародна економіка» є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення навчальної практики. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації навчальної практики, її системність, неперервність і послідовність навчання студентів.
Розраховано на студентів економічного факультету економіки та підприємницва, викладачів Вінницького національного аграрного університету.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21550.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21550.pdf Size : 1579423 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska