The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21765
Title: Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями
Authors: Максименюк А.О.
Keywords: технологічний процес, обробіток ґрунту, дискове знаряддя
Date of publication: 2019-11-18 16:53:30
Last changes: 2019-11-18 16:53:30
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2019.
Магістерська робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 46 найменувань. Основна частина роботи викладена на 82 сторінках, містить 46 рисунків і 8 таблиць.
Мета роботи - підвищення якісних показників та зниження енерговитрат обробітку грунту шляхом обґрунтування раціональних параметрів і режимів роботи дискового знаряддя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21765.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21765.pdf Size : 2094452 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska