The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23919
Title: Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти
Authors: Алескерова Ю. В.
Keywords: контролінг, ризики, підприємство
Date of publication: 2020-03-16 08:46:49
Last changes: 2020-03-16 08:46:49
Year of publication: 2019
Summary: Фундаментом розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її функціонування в довгостроковій перспективі. Одним із базових елементів, без яких неможливо забезпечити діяльність підприємств, є основні виробничі фонди, чия структура та параметри кругообігу виступають рушійною силою у формуванні кінцевого продукту. Організація ефективного їх
використання може стати як і елементом успіху, так і фактором
необґрунтованого зростання собівартості продукції та наданих послуг. Тому, проблема ефективності стає на перший план у процесі вивчення і дослідження роботи підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23919.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовт. 2019 р. - Житомир, 2019. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23919.pdf Size : 735729 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska