The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22007
Title: Ринок перестрахування в Україні: сучасні тренди та проблеми
Authors: Стулій Марія Дмитрівна
Keywords: перестрахування, страховик, перестраховик, страхові резерви, активи страховика, платоспроможність, страхове покриття
Date of publication: 2019-11-27 12:40:14
Last changes: 2019-11-27 12:40:14
Year of publication: 2019
Summary: Однією з важливих проблем, що постали нині перед українською страховою спільнотою, є необхідність перегляду стратегічних підходів до взаємодії учасників перестрахування, адже саме ці відносини забезпечують гарантії надання страхового захисту, сприяючи соціально-економічній стабільності у суспільстві, ефективному розвитку підприємництва, безпеці життєдіяльності та підвищенню якості життя громадян. Крім того, фахівці дискутують про перспективи інтеграції страхового ринку в світовий соціально-економічний простір та напрями розвитку перестрахувальних відносин в епоху глобалізації.
Роль ринку перестрахування в Україні поступово зростає, адже у процесі ринкових трансформацій страхові компанії особливо потребують фінансової підтримки і залучення додаткового капіталу за допомогою придбання перестрахової послуги. Формування ринку перестрахування в Україні, його розбудова є пріоритетним напрямом розвитку, оскільки забезпечує фінансову безпеку страхового ринку і, як наслідок, підвищує економічну стабільність у суспільстві.
Комплексне вивчення ринку перестрахування, теоретичних засад, механізму його функціонування та розробка конкретних методичних і практичних рекомендацій сприятиме підвищенню його ефективності, а отже забезпечить і стійкий розвиток ринку страхування. Відсутність фундаментальних розробок у сфері перестрахування призводить до поглиблення науково-методологічних і методичних проблем, що безпосередньо відображаються у практичній діяльності перестраховиків та негативно впливають на сучасний стан вітчизняного ринку перестрахування
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22007.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22007.pdf Size : 1256934 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska