The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22395
Title: Малі електричні станції в АПК. Навчально-методичний посібник для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Малі електричні станції в АПК» за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” студентів денної та заочної ф
Authors: Стаднік М. І.; Штуць А. А.; Колісник М.А.
Keywords: МЕС, ГЕС
Date of publication: 2019-11-25 15:11:18
Last changes: 2019-11-25 15:11:18
Year of publication: 2019
Summary: Із зростанням значення МЕС в енергобалансі країни актуальним стає розвиток технічного, інформаційного й методичного забезпечення експлуатації МЕС. Знання типів малих електростанцій, особливостей їх роботи та їх роль в електропостачанні а також порівняльна характеристика малих джерел електроенергії і принципи їх побудови є надзвичайно важливо для фахівців в галузі енергетики.
Важливим у цьому напрямку є комплексність і методологічна єдність у прийнятті рішень щодо покращення експлуатаційних характеристик МЕС при роботі їх в енергосистемі
Найважливіші задачі, що вирішуються енергетиками та енергобудівниками, складаються з непереривного збільшення обсягів виробництва, зменшення строків будівництва нових енергетичних об’єктів і реконструкції старих, зменшення питомих капіталовкладень, зменшення питомих витрат палива, збільшенні продуктивності праці, покращення структури виробництва електроенергії тощо.
Цей посібник присвячений вивченню МЕС з метою поширеного їх використання та підвищення ефективності останніх при роботі в енергосистемі.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22395.pdf
Publication type: Навчально-методичний посібник
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22395.pdf Size : 4095441 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska