The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21258
Title: Підвищення ефективності функціонування сепарувальних робочих органів картоплезбиральної машини
Authors: Новохацький Р.О.
Keywords: картопляний ворох, бульба картоплі, підкопуючий робочий орган, модель
Date of publication: 2019-10-24 09:39:10
Last changes: 2019-10-24 09:39:10
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота присвячена питанням підвищення якості сепарації картопляного вороху за рахунок удосконалення сепарувальних робочих органів вторинної сепарації для картоплезбиральних машин.
На основі аналізу існуючих робочих органів, теоретичних і експериментальних досліджень визначено конструктивну схему та встановлено оптимальні значення параметрів та режимів роботи елементів вторинної сепарації робочих органів для картоплезбиральних машин, які дозволять підвищити якісні показники роботи картоплезбиральної машини в цілому.
За результатами досліджень розроблено та виготовлено експериментальний зразок елементів вторинної сепарації робочих органів для картоплезбиральних машин, виробнича перевірка яких при роботі на картоплезбиральній машині підтвердила його працездатність та ефективність.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21258.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21258.pdf Size : 4114801 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska