The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21102
Title: Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
Authors: Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2019-09-25 13:33:05
Last changes: 2019-09-25 13:33:05
Year of publication: 2019
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни,
передмову (вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст
самостійної роботи; критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів;
інформаційний обсяг навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем
практичних занять; список літератури навчальної дисципліни «Фінансовий
менеджменту малому бізнесі». Призначена для студентів освітнього
ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» .
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21102.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21102.pdf Size : 1187562 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska