The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21658
Title: Розробка технологічних прийомів вирощування озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: Комісарчук П.М., Поліщук І.С.
Keywords: : сидеральні культури, пшениця озима, продуктивність, елементи структури врожаю урожайність, норми добрив, якість продукції.
Date of publication: 2019-11-14 09:21:16
Last changes: 2019-11-14 09:21:16
Year of publication: 2019
Summary: встановлення ефективності різних видів і доз добрив під культури сидерального пару та їх комплексний вплив на продуктивність пшениці озимої на сірих опідзолених ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21658.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21658.pdf Size : 824887 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska