The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21248
Title: Дослідження та оптимізація параметрів пружинного туковисівного апарата
Authors: Петрук Л.Л.
Keywords: туки, пружина, туковисівний апарат, дозуючий пристрій, жолоб, гістограми розподілення, гранули, сівалка, продуктивність
Date of publication: 2019-10-22 09:57:34
Last changes: 2019-10-22 09:57:34
Year of publication: 2019
Summary: У роботі написаний вступ, зроблено огляд існуючих конструкцій туковисівних апаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва, представлена класифікація туковисівних апаратів за принципом технологічного процесу роботи і за конструктивним оформленням, виконані теоретичні дослідження шнекового туковисівного апарата, обґрунтовані параметри дозуючого пристрою туковисівного апарата, досліджено осьовий рух матеріальної частини по жолобу гвинтом шнека, а також обґрунтовано місце розташування і технологічні параметри пружинного туковисівного апарата та виконано розрахунок туковисівного апарата. Визначено фізико-механічні властивості туків, виконано дослідження пружинних туковисівних апаратів та представлені результати досліджень. Розрахована техніко-економічна ефективність в результаті впровадження пружинного туковисівного апарата. Наведено загальні висновки і пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21248.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21248.pdf Size : 1846397 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska