The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21369
Title: Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами сільськогосподарських підприємств
Authors: Кушнір Ганна Віталіївна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-04 14:58:13
Last changes: 2019-11-04 14:58:13
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади управління доходами
Об’єктом дослідження є система обліково-аналітичного забезпечення доходів підприємств на прикладі ТОВ «Жмеринський «Агромаш», м. Жмеринка, вул. Кірова, 169.
Метою роботи є розробка теоретичних, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління формуванням доходів від операційної діяльності підприємств.
Завдання роботи: уточнити економічна сутність обліково-аналітичного забезпечення; оцінити поняття доходів підприємства та їх класифікацію; розглянути нормативне забезпечення обліку та аналізу доходів; опрацювати порядок визнання, оцінку та види рахунків для відображення в обліку доходів підприємства; дослідити методику облікового відображення доходів від діяльності підприємства; розкрити проблеми обліку доходів та шляхи їх вирішення; обґрунтувати інформаційне забезпечення, систему показників, методи та методику аналізу доходів підприємства; здійснити аналіз доходів та рентабельності підприємства; охарактеризувати порядок використання комп`ютерних технологій в удосконаленні аналізу доходів і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.
За результатами дослідження зроблені узагальнюючі висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення доходів підприємств. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21369.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21369.pdf Size : 1706708 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska