The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23024
Title: Вплив фізичного виховання в адаптації студентів до навчання
Authors: Годлевський П. М., Свирида В. С., Віннік Ю. В.
Keywords: адаптація, фізичне виховання, нервово-психічна напруга, студенти, професійна підготовка
Date of publication: 2019-12-23 18:02:41
Last changes: 2019-12-23 18:02:41
Year of publication: 2019
Summary: Дослідження показують, що достатня загальна фізична підготовка майбутніх спеціалістів комплексно впливає на процес активної адаптації до навчання, студентсь-кого колективу та майбутньої професійної діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23024.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку : матеріали міжнар наук.-практ. конф., 8-9 листоп. 2019 р. - Київ : Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2019. - С. 20-24.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23024.pdf Size : 1680918 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska