The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21464
Title: " Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби "
Authors: Войтенко Артур Русланович
Keywords: посів, сошник, пряма сівба, ерозія ґрунту, ґрунт, сівалка СЗС-2,1, диск, очищувач рядка, рослинні залишки, стерня, ґрунтозахисні технології.
Date of publication: 2019-11-07 13:49:01
Last changes: 2019-11-07 13:49:01
Year of publication: 2019
Summary: Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного факультету, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 82 сторінки машинописного тексту, та 9 листів презентаційного матеріалу, під час написання роботи побудовано 11 таблиць, 28 рисунків, 69 формул та використано 31 літературне джерело.
Магістерська робота присвячена проблемі зменшення ерозійних проявів під час проведення операції посіву сільськогосподарських культур в сучасних умовах господарювання, за рахунок розробки та обґрунтування параметрів конструкції сошника для прямої сівби зернових культур по стерні з очищувачами рядка посіву дискового типу.
В роботі виконано аналіз ґрунтозахисних технологій, виконано оцінку ефективності їх використання, розглянуті перспективні конструктивні рішення сошників для прямої сівби, та основних форм і параметрів їх конструкції. Запропоновано класифікацію сошників прямого посіву.
В другому розділі роботи виконано обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу дискового типу, проведено обґрунтування режимів роботи дискових робочих органів, при посіві по стерні, оптимальну кількість зубів на диску, його діаметр, форму робочого зуба, куту установки. На основі запропонованої математично моделі побудовано графічні залежності основних робочих параметрів сошника. Виконано техніко-економічне обґрунтування.
Ключові слова: посів, сошник, пряма сівба, ерозія ґрунту, ґрунт, сівалка СЗС-2,1, диск, очищувач рядка, рослинні залишки, стерня, ґрунтозахисні технології.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21464.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21464.pdf Size : 2227771 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska