The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20620
Title: Економіко-математичне моделювання банківської діяльності
Authors: Волонтир Л. О., Білоус К. І.
Keywords: економіко-математичне моделювання, банківської діяльності
Date of publication: 2019-06-07 10:59:57
Last changes: 2019-06-07 10:59:57
Year of publication: 2019
Summary: Ефективна система банків – одна з необхідних умов ефективності
національної економіки та добробуту кожного громадянина. Потенційно банки
оптимізують розподіл суспільних ресурсів між споживанням, накопиченням і
розвитком. Клієнтами банків сьогодні є більша частина населення розвинених
країн. Банк – специфічна система масового обслуговування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20620.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (23 берез. 2019 р., м. Дніпро). - Дніпро : Перспектива, 2019. - С. 121-124.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20620.pdf Size : 475685 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska