The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21372
Title: Зобов’язання за місцевими податками: облік та відображення у звітності
Authors: Пятко Оксана Олександрівна
Keywords: облік, місцеві податки, зобов’язання, розрахунки, звітність.
Date of publication: 2019-11-04 15:27:29
Last changes: 2019-11-04 15:27:29
Year of publication: 2019
Summary: В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти оподаткування, обліку та відображення у звітності за зобов’язаннями з місцевих податків, в тому числі економічний зміст поняття місцевих податків та їх склад відповідно до податкового законодавства; місце місцевих податків в обліково-податковому законодавстві: правовий аспект; зарубіжний досвід оподаткування місцевими податками.
В другому розділі розглянуто сучасний стан оподаткування та відображення в обліку розрахунків за місцевими податками в розрізі наступних питань: методика оподаткування, обліку та відображення у звітності зобов’язань за єдиним податком юридичних осіб; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: порядок обчислення, сплати та відображення у звітності; земельний податок: порядок обчислення та відображення в обліку; порядок оподаткування та відображення в обліку розрахунків за транспортним податком.
Третій розділ роботи присвячений розкриттю напрямів удосконалення методики оподаткування, обліку та відображення у звітності зобов’язань за місцевими податками, зокрема запропоновано порядок формування облікової політики щодо обліку розрахунків за місцевими податками та розроблено методики відображення в обліку зобов’язань за місцевими податками.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.
За результатами дослідження розроблено методику обліку операцій щодо зобов’язань за місцевими податками.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21372.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21372.pdf Size : 1180770 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska