The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23918
Title: Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании
Authors: Aleskerova Y.
Keywords: отчетность компании
Date of publication: 2020-03-16 08:43:47
Last changes: 2020-03-16 08:43:47
Year of publication: 2019
Summary: Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість
дослідників обліковців, надане Комітетом з міжнародної інтегрованої звітності
(IIRC), згідно якого – це процес, який призводить до подання організацією
відомостей, які виражаються у випуску періодичного інтегрованого звіту про
створення цінності протягом певного часу. Таким чином інтегрований звіт являє
собою стислий виклад інформації про те, як стратегії організації, управління
нею, її діяльність та перспективи в контексті зовнішнього середовища,
допомогли створити цінність в короткостроковій, середньосроковій та
довгостроковій перспективі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23918.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук. конф. "Розвиток інтегрованої звітності підприємств", 4-5 жовт. 2019. - Житомир : Політехніка, 2019. - 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23918.pdf Size : 1124500 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska