The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21525
Title: Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної ф
Authors: Козаченко А.Ю., Томашук І.В.
Keywords:
Date of publication: 2019-09-25 11:02:19
Last changes: 2019-09-25 11:02:19
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на
підставі інформації порівнювати явища між собою в часі і просторі, обчислювати
узагальнюючі показники масових явищ (середні, відносні величини, варіації,
індекси та ін.), будувати статистичні таблиці, графіки, робити висновки і давати
пропозиції
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21525.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21525.pdf Size : 1184406 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska