The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21677
Title: Обґрунтування режимів роботи дискового подрібнювача зерна
Authors: Берневега Олександр Романович
Keywords: подрібнювач зерна, технологічні параметри, фізико-механічні властивості зерна, пружно-в`язкі характеристики зерна, зниження витрат енергії, технологічний процес, деформація зернівок.
Date of publication: 2019-11-14 22:20:11
Last changes: 2019-11-14 22:20:11
Year of publication: 2019
Summary: Представлено обгрунтування актуальності теми, сформульована мета
дослідження, викладено короткий зміст роботи, виконаний аналіз відомих технічних рішень машин для
подрібнення кормового зерна, теоретичних і експериментальних досліджень
процесу подрібнення, викладені фізико-механічні та теоретичні передумови
зниження енергоємності процесу подрібнення зерна в дисковому подрібнювачі
оригінальної конструкції, визначені режимні параметри, отримана математична
модель руху частинок в міждисковому просторі, співвідношення приймального,
подавального і модульного поясів деформації, робочі зусилля стиснення і
потужність на процес деформації і релаксації продуктів подрібнення, що дозволило
сформулювати основні вимоги до розробки перспективного схемо-технічного
рішення подрібнювача.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21677.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21677.pdf Size : 4212654 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska