The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22868
Title: Агробіоценологія. Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 202 «Захист та карант
Authors: Вітер Н. Г.; Кравчук Г.І.
Keywords: Агробіоценологія, фітоценоз, мікробоценоз, екологічні фактори
Date of publication: 2019-12-11 14:39:28
Last changes: 2019-12-11 14:39:28
Year of publication: 2019
Summary: Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійних робіт cтудентів 1 -го року навчання факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» зі спеціальності 202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» під чаc вивчення вибіркової диcципліни «Агробіоценологія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22868.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22868.pdf Size : 1877476 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska