The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22200
Title: Екологічний стан грунтів та агроценозів в умовах м. Гнівань
Authors: Омельчук Т.М.
Keywords: грунт, свинець, кадмій, цинк, мідь, меліорант, карбонат, фіторемедіація, фітостабілізація.
Date of publication: 2019-12-03 12:51:14
Last changes: 2019-12-03 12:51:14
Year of publication: 2019
Summary: В Україні система моніторингу за вмістом небезпечних сполук металів у ґрунтах базується на організації спостережень за їх наявністю, оцінюванні ступеня забруднення ґрунтового покриву відносно природного геохімічного фону або гранично допустимих концентрацій (ГДК), прогнозуванні екологічної небезпеки з визначенням екологічного ризику, а також розробленні технологій відновлення забруднених ґрунтів з подальшим управлінням якістю ґрунтового середовища. При цьому не враховується здатність небезпечних сполук металів до мігрування, що призводить до штучного заниження оціночного рівня екологічного стану техногенно навантажених урбоекосистем та прийняття управлінських рішень з питань забезпечення їх екологічної безпеки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22200.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22200.pdf Size : 1251051 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska