The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21192
Title: Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку
Authors: Ставська Ю. В., Малярчук А. Є.
Keywords: банк, банки з іноземним капіталом, капітал, фінансова безпека банківської системи, банківська система
Date of publication: 2019-10-10 09:52:51
Last changes: 2019-10-10 09:52:51
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена теоретичним аспектам механізмів впливу іноземного капіталу на національну банківську систему. Досліджено позитивні та негативні наслідки участі іноземного капіталу в банківських установах. У статті представлено результати дослідження сучасного стану присутності іноземного капіталу у банківській системі України (зокрема з країн Європейського Союзу та Російської Федерації). Досліджено розмір та частку іноземного капіталу у статутному капіталі іноземних банків. Виявлено тенденцію збільшення кількості іноземних банків в українському банківському секторі. Наведено класифікацію основних загроз економічній безпеці банку, що має в своєму складі іноземний капітал. Проаналізовано вплив іноземного капіталу на роботу банку і забезпечення економічної безпеки як конкретно банку, так і фінансової сфери країни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21192.pdf
Publication type: Статті
Publication: Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури. Серія: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. - 2019. - Вип. 4 (21). - С. 528-535.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21192.pdf Size : 383029 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska