The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20487
Title: Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття
Authors: Чіков І. А.
Keywords: конкуренція, економічна категорія, механізм ринку, функції, класифікація, особливості
Date of publication: 2019-06-03 11:41:43
Last changes: 2019-06-03 11:41:43
Year of publication: 2019
Summary: У загальновживаному розумінні «конкуренція» означає суперництво, змагання людей, груп, організацій з метою досягнення кращих результатів у визначеній суспільній сфері. Стаття присвячена дослідженню, систематизації та групуванню теоретичних підходів на основі поглядів вітчизняних, а також зарубіжних науковців щодо сутності поняття «конкуренція» як економічної категорії. Відповідно до встановлених цілей наукового дослідження було проведено ґрунтовний аналіз наявних сучасних підходів та дефініцій вчених-економістів щодо розуміння сутності конкуренції в економічній науці як ринкового явища. Також було проаналізовано еволюцію економічних вчень конкуренції. Результати дослідження було узагальнено та представлено графічно. В рамках даного дослідження, на основі отриманої інформації, було наведено власне розуміння сутності поняття «конкуренція» як економічної категорії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20487.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. - 2019. - № 10. - С. 74-80.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20487.pdf Size : 1437475 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska