The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22107
Title: Розвиток валютних операцій банку в контексті економічної безпеки
Authors: Тимчик Андрій Анатолійович
Keywords: Валютні операціїї, валютне регулювання
Date of publication: 2019-12-01 12:13:03
Last changes: 2019-12-01 12:13:03
Year of publication: 2019
Summary: У сучасних умовах зростає потреба у проведенні поглиблених теоретичних і прикладних досліджень сутності, структури та особливостей формування й розвитку механізму валютних операцій та їх регулювання в Україні, визначення ступеня державного регулювання валютних відносин, у тому числі через запровадження валютних обмежень, з’ясування основних критеріїв ефективності їх застосування, а також розроблення напрямів удосконалення механізму валютного регулювання в забезпечення економічної безпеки, тому дослідження є актуальним.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22107.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22107.pdf Size : 1473374 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska