The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21539
Title: Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
Authors: Гарбар Ж.В.
Keywords: Корпоративне управління, моделі корпоративного управління, стандарти корпоративного управління, учасники корпоративних відносин, органи корпоративного управління, корпоративна соціальнаї відповідальність, соціальні програми, соціальні інвестиції
Date of publication: 2019-09-25 11:33:41
Last changes: 2019-09-25 11:33:41
Year of publication: 2019
Summary: Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог державних стандартів освіти. Призначена для підготовки студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21539.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21539.pdf Size : 195173 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska