The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22314
Title: Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку україни
Authors: Полюх Андрій Сергійович
Keywords: страховик, іноземний капітал, страховий ринок, іноземний інвестор, активи страховика, страхові резерви
Date of publication: 2019-12-04 16:34:57
Last changes: 2019-12-04 16:34:57
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток страхового ринку України, що відбувається під впливом процесів європейської інтеграції та проникнення іноземного капіталу, ставить перед страховими компаніями нові управлінські задачі, головною серед яких виступає побудова ефективного механізму управління, що забезпечує посилення їх конкурентних переваг і задоволення економічних інтересів власників компаній. Особливої актуальності це набуває в умовах активізації процесів злиття та поглинання страхових компаній, що є характерною рисою ринків з високим потенціалом росту. В цих умовах головною метою управління компаніями виступає необхідність забезпечення певного рівня рентабельності інвестованого капіталу, що вимагає впровадження сучасних концепцій та технологій управління, зокрема вартісної концепції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22314.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22314.pdf Size : 1606684 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska