The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21868
Title: Аналіз та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія та практика
Authors: Яроцька Олена Олександрівна
Keywords: аналіз, прогнозування, фінансова стійкість, типи стійкості, абсолютні показники, відносні показники, фінансовий стан.
Date of publication: 2019-11-21 21:51:41
Last changes: 2019-11-21 21:51:41
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і
практичних аспектів аналізу та прогнозування фінансової стійкості
підприємства.
Об’єктом дослідження є аналіз та прогнозування фінансової стійкості
підприємства. Поглиблене дослідження проводилось на базі ТОВ
«Великокісницьке» с. Велика Кісниця, Ямпільського району Вінницької
області.
Метою магістерського дослідження є розвиток теоретико-методичного
забезпечення та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу та
прогнозування фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства в
сучасних умовах.
Відповідно до зазначеної мети у дипломній роботі поставлено такі
завдання:
– уточнити категоріально-термінологічний апарат щодо сутнісного
наповнення поняття «фінансова стійкість»;
– розкрити структуру аналітичної системи аналізу фінансової стійкості
сільськогосподарських підприємств;
 розвинути методичний підхід до формування аналітичного
забезпечення управління фінансовою стійкістю на основі бухгалтерського
інжинірингу;
 визначити комплекс фінансових показників, які необхідно включати
до моделей прогнозування фінансового стану
 сформувати концептуальні засади аналізу фінансової стійкості та
дослідити фінансову стійкість сільськогосподарського підприємства;
 розглянути алгоритм визначення інтегрального показника оцінки
фінансової стійкості підприємства;
 обґрунтувати методичний підхід до аналізу ймовірності банкрутства
сільськогосподарського підприємства на основі моделі фінансової стійкості;
 спрогнозувати фінансову стійкість підприємства за допомогою
економетричної моделі.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Магістерська робота містить 118 сторінок, 19 таблиць, 9 рисунків,
список використаних джерел включає 97 найменувань, 15 додатків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21868.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Капуста Марина Василівна
File : 21868.pdf Size : 4553035 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska