The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22865
Title: Техніка адміністративної діяльності. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Самборська О.Ю.
Keywords: комунікації, корпоративна культура, організація, підприємство
Date of publication: 2019-12-11 14:25:34
Last changes: 2019-12-11 14:25:34
Year of publication: 2019
Summary: Рукопис містить теми лекційних занять, перелік питань для вивчення, тести для самоконтролю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22865.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22865.pdf Size : 846765 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska