The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22340
Title: Управління прибутком стираховика та чинники його зростіння
Authors: Мірошниченко Вадим Сергійович
Keywords: страхова компанія, доходи страховика, витрати страховика, фінансові результити, оподаткування, фінансові зобовязання
Date of publication: 2019-12-05 10:20:20
Last changes: 2019-12-05 10:20:20
Year of publication: 2019
Summary: Прибуток є найважливішим джерелом розвитку страхової організації, а беззбиткова діяльність гарантує надійність страховика і його здатність задовольняти зростаючі потреби страхувальників у страховому захисті. І напроти, збитки здатні привести до банкрутства й ліквідації страхових організацій, що спричиняє невиконання прийнятих зобов`язань по наданню страхового захисту й завдає непоправної шкоди розвитку страхової галузі й суспільства в цілому. Отже, прибуток страхової організації повинен виступати одним з основних об`єктів фінансового аналізу, планування й управління. Практика показує, що недостатня увага сучасних страховиків до питань формування й використання, аналізу й планування прибутку найчастіше приводить до негативних наслідків як для самої компанії, так і для її клієнтів. Вивчення механізму формування й ефективного управління прибутком повинно сприяти підвищенню ефективності діяльності страхових компаній і стимулювати її розвиток. [86]
В умовах сучасного економічного розвитку роль прибутку в господарському процесі безупинно зростає. Прибуток забезпечує інтереси держави, власників, персоналу страхової компанії і є головною рушійною силою ринкової економіки. Таким чином, важливим є вивчення механізму формування й управління прибутком страховиків, а також необхідність розробки рекомендацій з підвищення ефективності формування й розподілу прибутку страхових компаній.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22340.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22340.pdf Size : 1305626 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska