The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21029
Title: Методика навчання інженерів-механіків комп'ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ
Authors: Бурлака С. А.
Keywords: процеси, явища, візуалізація, методика навчання
Date of publication: 2019-09-09 15:08:02
Last changes: 2019-09-09 15:08:02
Year of publication: 2019
Summary: Актуальність візуалізації природніх процесів та явищ пов`язана з метою професійної освіти в сучасних умовах - забезпечення розвитку потреб особистості в оволодінні спеціальністю, підготовка конкурентоспроможних, компетентних, соціально активних і професійно мобільних фахівців, здатних до самоорганізації, самореалізації, самоосвіти, професійного розвитку, творчої праці та відповідального виконання своїх професійних функцій відповідно до вимог національних стандартів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21029.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: ІІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю "Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків", (Бердянськ, 26-29 берез. 2019 р.). - Бердянськ : БДПУ, 2019. - 11 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21029.pdf Size : 914021 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska