The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20709
Title: Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України
Authors: Шпикуляк О. Г. та ін.
Keywords: сільські території, сталий розвиток, Україна
Date of publication: 2019-06-18 12:42:51
Last changes: 2019-06-18 12:42:51
Year of publication: 2019
Summary: Науково-обґрунтовано концептуальні засади сталого розвитку сільських територій в Україні, в основі яких селозберігаюча модель сільського розвитку, яка враховує національну інституціональну базовість поселень (село), традицій (селянської господарки та кооперативної організації). Ґрунтуючись на ідеї селозберігаючої моделі аграрного устрою та в розвиток Концепції розвитку сільських територій в НААН розроблено стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій на період до 2025 року з відповідними індикаторами та їх цільовими значеннями за соціальним, економічним та екологічним векторами, а також за пріоритетами щодо інституційного та інвестиційного забезпечення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20709.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: за ред. Я. М. Гадзала. - Київ : ІАЕ, 2019. - 40 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20709.pdf Size : 834343 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska