The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23338
Title: Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів
Authors: Пришляк Н. В., Токарчук, Д. М. , Паламаренко Я. В.
Keywords: енергетична безпека, екологічна безпека, відходи, біопаливо, біоенерегтичні культури
Date of publication: 2020-01-27 16:27:20
Last changes: 2020-01-27 16:27:20
Year of publication: 2019
Summary: Монографія присвячена дослідженню ролі біоенергетичних культур та органічних відходів у забезпеченні держави енергетичними ресурсами при гарантуванні продовольчої безпеки та поліпшенні екологічного стану довкілля. У результаті дослідження було обґрунтовано теоретичні основи формування енергетичної та екологічної безпеки держави завдяки біовиробництву; розглянуто відходи як складову її формування; обґрунтовано еколого-економічну доцільність виробництва та використання біоетанолу, біодизелю та біогазу. Монографія є частиною НДДКР “Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств” Вінницького національного аграрного університету (номер державної реєстрації 0119U100786 від 19.02.2019 р.). Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями ефективного використання біоенергетичних культур і відходів для забезпечення енергетичної та екологічної безпеки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23338.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Консоль, 2019. - 248 с. / Рек. ВР ВНАУ (Протокол № 3 від 10.10.2019 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23338.pdf Size : 7909618 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska