The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21865
Title: Дослідження процесу адсорбції під час виробництва біоетанолу
Authors: Холява Олександр Анатолійович
Keywords: природні дисперсні мінерали, адсорбційне зневоднення, морденіт, етанол, водно-спиртові розчини, бражний дистилят, фізичні константи, кінетичні характеристики, математичне моделювання, оптимізація
Date of publication: 2019-11-21 15:21:55
Last changes: 2019-11-21 15:21:55
Year of publication: 2019
Summary: В магістерській роботі проведений аналіз наукової літератури та
результатів власних досліджень процесів адсорбційного зневоднення водноспиртових розчинів мордентом.
У роботі вдосконалено процес адсорбційного зневоднення етанолу
морденітом та обґрунтовано механізм сорбції води в системі «газ - тверде
тіло». Встановлено, що серед досліджуваних природних і синтетичних
адсорбентів ефективний зневоднювач водно-спиртових розчинів – цеоліт
Закарпатського родовища – морденіт.
Встановлені раціональні параметри адсорбційного зневоднення водноспиртових розчинів морденітом. Встановлена адсорбційна спроможність
морденіта щодо води із бражного дистилята після першої і другої стадії
зневоднення.
Розроблено математичну модель процесу адсорбції для розрахунку
ефекту та тривалості зневоднення водно-спиртових розчинів морденітом.
Розроблена конструкція адсорбера для зневоднення бражного дистиляту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21865.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21865.pdf Size : 4723112 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska