The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20341
Title: Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер
Authors: Олійник Н., Педоренко Н.
Keywords: культурологічна компетентність; медична сестра; критерії та рівні сформованості
Date of publication: 2019-05-15 09:54:34
Last changes: 2019-05-15 09:54:34
Year of publication: 2019
Summary: У статті визначено критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер. Представлено результати діагностики стану сформованості даного утворенняВиокремлено критерії сформованості культурологічної компетентності майбутньої медичної сестри: інтегрально-світоглядний, емоційно-почуттєвий, когнітивно-діяльнісний, дослідницько-творчий, аналітико- результативний та рівні: інтуїтивно-репродуктивний, креативно-творчий, конструктивно-пошуковий. З `ясовано, що формування культурологічної компетентності відбувається в процесі творчої діяльності майбутніх медичних сестер, у їх відношенні до навколишнього світу, культурної спадщини, традицій тощо. Формування культурологічної компетентності у процесі вивчення культурології та народознавства у медичних коледжах сприяє підготовці висококваліфікованих медичних працівників.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20341.pdf
Publication type: Статті
Publication: Молодь і ринок. - 2019. - № 3 (170). - С. 28-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20341.pdf Size : 443143 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska