The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20622
Title: Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу
Authors: Рузакова О. В.
Keywords: система підтримки прийняття рішень, нечіткі множини, фінансовий аналіз, оцінювальні параметри, алгоритм, формалізація, модель
Date of publication: 2019-06-07 12:47:34
Last changes: 2019-06-07 12:47:34
Year of publication: 2019
Summary: У статті складено багаторівневу структурну модель фінансового аналізу із широким спектром функціональних можливостей. Здійснено декомпозицію такого процесу із врахуванням динаміки швидкоплинного зовнішнього та
внутрішнього середовищ. Зауважено, що системи підтримки прийняття рішень характеризують новий етап автоматизації управління підприємством. Відзначено, що основною проблемою в задачах оцінювання фінансового стану підприємства є
відсутність прийнятної системної моделі. Складено розширену множину оцінювальних параметрів фінансового стану підприємства, що дозволяє підвищити точність оцінки для суб`єктів господарювання різних галузей економіки. Запропоновано алгоритм формалізації системи підтримки прийняття рішень щодо фінансового аналізу на базі математичного апарату нечітких множин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20622.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. - 2019. - № 5. - С. 67-72.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20622.pdf Size : 1014748 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska