The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22188
Title: Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху
Authors: Овсієнко С. М.
Keywords: поросята, екструдований горох, годівля, продуктивність, забійні показники, якість свинини
Date of publication: 2019-12-03 10:50:58
Last changes: 2019-12-03 10:50:58
Year of publication: 2019
Summary: Вивчався вплив додаткового введення до раціону свиней на дорощуванні і відгодівлі екструдованого зерна гороху в порівнянні з макухою соняшниковою на продуктивність свиней та якість свинини. Встановлено, що вищий вміст лізину на 16,6% у зерні гороху, порівняно із соняшниковою макухою, у раціоні свиней дослідної групи сприяє рівноцінному засвоєнню організмом поросят поживних речовин та їх енергії, що зумовлює вищий рівень продуктивності свиней порівняно з контрольною групою. При цьому, за рівня середньодобових приростів 536 г та затратах на 1 кг приросту 4,6 кормових одиниць витрати перетравного протеїну зменшувалися і становили 497 г проти 514 г на один кілограм приросту живої маси свиней, що забезпечує високі забійні показники та споживчу якість свинини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22188.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - Вип. 3 (106). - С. 23-34.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22188.pdf Size : 872022 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska