The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21694
Title: Ділові переговори. Методичні рекомендації для організації та виконання самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «сфера обслуговування» спеціальності 241 «готельно-ресторанної справи», 242 «туризм»
Authors: Балдинюк В.М.
Keywords:
Date of publication: 2019-08-23 09:47:53
Last changes: 2019-08-23 09:47:53
Year of publication: 2019
Summary: Бізнес – це не тільки організація випуску товарів та послуг, а й прибуткове капіталовкладення незалежно від його матеріально-речової форми функціонування. Важливу роль в його розвитку в розвинених країнах відводять діловому протоколу та веденню переговорів.
Метою вивчення дисципліни «Ділові переговори» є розгляд етичних, моральних та психологічних аспектів, механізму ведення переговорного процесу, його національно-культурних та етичних відмінностей.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21694.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21694.pdf Size : 774901 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska