The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22170
Title: Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК
Authors: Паламарчук В.В. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. академік НААНУ Калетнік Г.М.)
Keywords: МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ВИКОРИСТАННЯ, ЛОГІСТИКА, РИНОК, ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
Date of publication: 2019-12-02 22:49:59
Last changes: 2019-12-02 22:49:59
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК» (за матеріалами ПСП «Україна», с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області).
Метою роботи є вивчення сучасного стану управління матеріальним ресурсами сільськогосподарського підприємства та розробка напрямів його вдосконалення.
Предметом досліджень є теоретико-методологічні і прикладні проблеми ефективного управління матеріальними ресурсами
Об’єктом досліджень є матеріальні ресурси ПСП «Україна» с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області.
Інформаційною базою дослідження слугували вітчизняні й зарубіжні джерела наукової інформації, нормативно-правові акти України, матеріали Державної служби статистики України, звітність підприємства. Теоретичною та методичною основою дослідження стала система загальнонаукових і спеціальних методів: семантичний аналіз, діалектичний та логічний методи, методи аналізу і синтезу, узагальнення, методи економічного, статистичного, порівняльного і графічного аналізу, SWOT-аналіз.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні основи управління матеріальними ресурсами підприємств АПК, а також сучасний стан управління ними на прикладі досліджуваного підприємства. Прикладне значення мають пропозиції щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів завдяки зовнішнім і внутрішнім факторам, а також розроблені логістичні стратегії постачання підприємства матеріальними ресурсами.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22170.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22170.pdf Size : 1363718 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska