The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23715
Title: Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах
Authors: Войтенко С. М.
Keywords: спортивні команди, групова суб’єкт-ність, склад учасників, спільні дії, взаємодія
Date of publication: 2020-02-27 16:37:35
Last changes: 2020-02-27 16:37:35
Year of publication: 2019
Summary: Формування групової ефективності в ма-лих групах не відбувається лінійним шля-хом ця якість часто відзначається унікаль-ністю командної взаємодії, особливостями функціональних навантажень кожного з її учасників, інтелектуальними, емоційними та поведінковими ресурсами конкретного групового суб‟єкта.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23715.pdf
Publication type: Статті
Publication: Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Житомир, 2019. - 2019. - Вип. 8 (27). - С. 329-335.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23715.pdf Size : 768844 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska