The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22026
Title: Вирощування декоративних видів роду Ялівець «Juniperus L.» в умовах біостаціонару ВНАУ та варіанти використання їх в озелененні
Authors: Ткачук В.М., керівник: Бондар А.О.
Keywords: біостаціонар, інтродукція, ялівець, адаптація, життєздатність, акліматизація.
Date of publication: 2019-11-27 21:26:48
Last changes: 2019-11-27 21:26:48
Year of publication: 2019
Summary: У роботі проведено порівняльний аналіз природно-кліматичних умов досліджуваного регіону та природних ареалів поширення роду Juniperus L., визначено вікову та кількісну структуру насаджень роду Juniperus L., проведено оцінку та аналіз життєздатності та перспективності інтродукції представників даного роду. Робота виконана на актуальну тему і має важливе практичне значення для інтродукції декоративних видів хвойних рослин з метою озеленення населених місць.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22026.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22026.pdf Size : 3771943 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska