The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21739
Title: Політекономія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Хаєцька О.П.
Keywords: політеконмія, ринок, підприємство, продукт, конкуренція
Date of publication: 2019-10-18 11:46:15
Last changes: 2019-10-18 11:46:15
Year of publication: 2019
Summary: Концепція програми, її основна мета й завдання, враховують головну функцію навчального предмета і характер його основних цільових структур у відповідності до профілю випускника.
Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до освітньої програми. Програма дисципліни «Політекономія» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції, практичні заняття, самостійна робота).
Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21739.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21739.pdf Size : 191489 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska