The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24137
Title: Особливості навчання іноземної мови у старшій школі
Authors: Попенко Ю. В.
Keywords: навчання, іноземна мова, старша школа
Date of publication: 2020-03-25 14:27:57
Last changes: 2020-03-25 14:27:57
Year of publication: 2019
Summary: До основних завдань фінального етапу навчання у старшій школі слід
віднести такі: — завершення загальної середньої освіти в єдності предметної та соціально-психологічної складових — озброєння майбутніх випускників знаннями й компетентностями, а також особистісними якостями, що забезпечать їхню здатність ефективно діяти в умовах конкурентного освітнього середовища та ринку праці; - сприяння процесам професійного самовизначення учнівської молоді, формуванню готовності до реалізації подальших професійних та життєвих
планів; - створення предметно-психологічних передумов для ефективного здійснення особистістю освіти впродовж життя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24137.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 20 листоп. 2019 р. - Вінниця : ВДПУ, 2019. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24137.pdf Size : 1645900 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska