The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21948
Title: Розробка інвестиційних стратегій розвитку підприємств АПК
Authors: Геденач О.П.
Keywords: інвестиції, сільське господарство, економічно активні, прибутковість, стратегія
Date of publication: 2019-11-26 08:21:52
Last changes: 2019-11-26 08:21:52
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є реалізація стратегії інвестиційного розвитку на ПСП «Перемога».
Мета дипломної роботи – визначити та проаналізувати стратегічні альтернативи та умови розробки і реалізації стратегії інвестиційного розвитку досліджуваного підприємства.
Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: розглянути сутність управління інвестиціями як головного механізму забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств; проаналізувати загальні підходи до визначення сутності та класифікації поняття інвестиційної стратегії; розглянути науково-методичні підходи та методи здійснення діагностики стратегічних можливостей підприємства; дати загальну характеристику господарської діяльності ПСП «Перемога»; провести аналіз основних тенденцій та проблем управління інвестиційним розвитком ПСП «Перемога»; розробити рекомендації щодо підвищення інвестиційного розвитку підприємства.
У процесі дослідження було використано наступні методи: діалектичний; наукової абстракції; системно-структурного аналізу; економіко-математичного моделювання.
Теоретичні дослідження проводились на базі вивчення та аналізу наукових, літературних джерел та періодичних видань вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно формування інвестиційних стратегій. Більш повні дослідження було проведено на базі ПСП «Перемога». Для аналізу були використані дані бухгалтерської та статистичної звітності, річні звіти підприємства за 2016-2018 рр.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21948.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21948.pdf Size : 2816531 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska