The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25863
Title: Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері
Authors: Саковська О. М., Шпикуляк О. Г.
Keywords: аграрна сфера, маркетингові кооперативи
Date of publication: 2020-10-12 10:17:46
Last changes: 2020-10-12 10:17:46
Year of publication: 2019
Summary: Kооперація є поширеною формою економічних взаємовідносин в аграрному секторі свідчить той факт, що кооперативним рухом охоплене повністю сільське господарство Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Нідерландів, Японії, Китаю, Франції, ФРН і ін. У більшості країн провідну роль кооперація відіграє у сфері економічних зв’язків сільськогосподарських виробників із суміжними галузями економіки. Світовий та вітчизняний досвід свідчать, що навіть ті сільськогосподарські товаровиробники, які мають незначний економічний потенціал, об’єднуючись у кооперативи, створюють впливову економічну силу, здатну вирішувати їх спільні проблеми.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25863.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time : сonference Proceedings, may 16-17th, 2019. - Georgia : Batumi, 2019. - Р. 190-193.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25863.pdf Size : 902912 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska