The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21981
Title: Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів підприємства
Authors: Московчук Л.О.
Keywords: активи, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, облік, контроль
Date of publication: 2019-11-26 12:51:49
Last changes: 2019-11-26 12:51:49
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів підприємства» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства. Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Магістерська робота містить 125 сторінок, 18 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел включає 93 найменувань.
У першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку і контролю нематеріальних активів, розглядається історія, сутність та класифікація нематеріальних активів, облікова політика підприємства щодо нематеріальних активів. Досліджуються нормативно-правові засади облікового забезпечення нематеріальних активів.
У другому розділі розглядається методика обліку і контролю нематеріальних активів, вивчається особливості організації обліку нематеріальних активів у діяльності сільськогосподарських підприємств, визнання та оцінка нематеріальних активів, організація обліку руху нематеріальних активів на підприємстві, амортизація нематеріальних активів, а також особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів.
Третій розділ присвячений обґрунтуванню питань щодо шляхів удосконалення обліку та контролю нематеріальних активів у розрізі напрямів удосконалення облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів, а також Особливості організації управлінського контролю нематеріальних активів.
На основі дослідження і узагальнення матеріалу зроблені певні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21981.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21981.pdf Size : 1055393 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska