The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21964
Title: Автоматизація системи виготовлення хлібу в пекарній печі
Authors: Грабчак Аліна Русланівна
Keywords: автоматизація, контролер, пекарна піч.
Date of publication: 2019-11-26 10:19:29
Last changes: 2019-11-26 10:19:29
Year of publication: 2019
Summary: Грабчак А.Р. «Автоматизація системи виготовлення хлібу в пекарній печі». Дипломна робота. – Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця.– 72 с. Бібліогр. : 13. Іл. : 8. Табл. : 7.

В дипломній роботі розроблено систему систему автоматизації пекарної печі. Запропоновано використання програмованого логічного контролера для автоматичного управління температурним режимом, захисту пекарної печі та зблокованого управління електрообладнанням. Розраховано та вибрано необхідну елементну базу запропонованої системи. Здійснено моделювання отриманої структури системи в пакеті прикладних програм Matlab. Проведено оцінку економічної ефективності запропонованого проекту.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21964.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21964.pdf Size : 1870897 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska