The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21800
Title: Судова економічна експертиза та методичні основи її проведення
Authors: Антонюк Ганна Сергіївна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-20 08:30:07
Last changes: 2019-11-20 08:30:07
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади формування і розвитку системи судово-економіної експертизи.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТОВ "МАЛІ КРУШЛИНЦІ" в частині проведення судово-економічних експертиз.
Метою магістерської роботи є дослідження теоретико-методологічних основ та науково-прикладне обґрунтування шляхів удосконалення судово-економічної експертизи.
Досягненню поставленої мети сприяє виконання наступних завдань:
розкрити економічну суть судово-економічної експертизи; здійснити ретроспективний огляд розвитку теоретичних засад судово-економічної експертизи; провести аналіз нормативної бази з питань судово-економічної експертизи; дослідити зміст і завдання судово-економічної експертизи, її предмет, об’єкти, інформаційне забезпечення та стадії проведення; розкрити питання порядку організації економічної експертизи в Україні; дослідити методику економічної експертизи окремих операцій фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "МАЛІ КРУШЛИНЦІ";визначити шляхи вдосконалення судово-економічних експертиз.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21800.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21800.pdf Size : 811682 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska