The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21028
Title: Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів проміжний 2 етап
Authors: Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Яропуд В. М., Бурлака С. А.
Keywords: змішувач, біопаливо, дизель
Date of publication: 2019-09-09 10:31:49
Last changes: 2019-09-09 10:31:49
Year of publication: 2019
Summary: Проведена перевірка наукової гіпотези, отримання вихідних даних для визначення коефіцієнтів апроксимування аналітичних виразів, що входять до удосконаленої математичної моделі системи «Машинний агрегат – двигун з динамічним регулюванням відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив» та перевірка її адекватності. При проведенні експериментальних досліджень визначались: - показники димності відпрацьованих газів ДВЗ під час дорожніх випробувань при завантаженості на 50 %, 100 % та без завантаження. - навантажувальні характеристики дизеля при роботі на ДП; - навантажувальні характеристики дизеля при роботі на суміші ДП та БП з вмістом БП у суміші 25 %, 50 %, 75 %; - навантажувальні характеристики дизеля при роботі на БП; - показники димності відпрацьованих газів дизеля при роботі на ДП; - показники димності відпрацьованих газів дизеля при роботі на суміші ДП та БП з вмістом БП у суміші 25 %, 50 %, 75 %;
- показники димності відпрацьованих газів дизеля при роботі на БП;
- час розгону дизеля з холостого ходу до максимальної частоти обертання колінчастого валу без навантаження при роботі на ДП; - час розгону дизеля з холостого ходу до максимальної частоти обертання колінчастого валу без навантаження при роботі на БП; - час сповільнення дизеля з максимальної частоти обертання колінчастого валу дизеля до холостого ходу без навантаження; - вплив зміни кута випередження впорскування суміші палив на витрату суміші ДП та БП при роботі дизеля з вмістом БП у суміші 25 %, 50 %, 75 %. Отримано експериментальні навантажувальні характеристики дизеля
СМД–15Э та значення концентрації сажі при роботі на ДП, БП та їх сумішах. Мінімальні значення концентрації сажі, незалежно від навантаження на дизель, отримані при вмісті БП в суміші від 50 % до 75 %. В результаті експериментальних досліджень впливу зміни кута випередження впорскування на витрату суміші палив були визначені необхідні значення зміни кута випередження впорскування залежно від відсоткового складу суміші палив та частоти обертання колінчастого валу дизеля. Для перевірки адекватності удосконаленої математичної моделі було проведено експериментальне дослідження сповільнення та розгону колінчастого валу дизеля без навантаження на ДТ та БП. Визначено коефіцієнти апроксимації залежностей ефективного крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу, циклової подачі і відсоткового складу суміші палив; циклової подачі від частоти обертання колінчастого валу дизеля та положення важеля подачі палива; димності від ефективної потужності і відсоткового складу суміші палив для дизелів СМД-15Э.
Експериментальні дослідження проводились з використанням сумішей палив попередньо змішаних з необхідним відсотковим вмістом біодизельного палива, в результаті яких отримана залежність концентрації сажі від відсоткового складу суміші палив, положення важеля подачі палива та навантаження на двигун. Динамічне регулювання відсоткового складу суміші палив використовувалось при проведені розрахункових досліджень.
Підтверджено адекватність удосконаленої математичної моделі системи «Машинний агрегат – двигун з динамічним регулюванням відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив» шляхом порівняння даних сповільнення та розгону колінчастого валу дизеля, отриманих експериментальним та розрахунковим шляхами. Також використовуючи F-критерій Фішера підтверджено адекватність аналітичних залежностей, які використовуються в удосконаленій математичні моделі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21028.pdf
Publication type: Наукові звіти
Publication: Анотований звіт про наук.-дослід. роботу. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 42 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21028.pdf Size : 1354158 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska