The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21764
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя
Authors: Паламар М.С.
Keywords: чизельне знаряддя, конструкція, параметри, ґрунт, технологія, обробіток
Date of publication: 2019-11-18 16:52:47
Last changes: 2019-11-18 16:52:47
Year of publication: 2019
Summary: Проведено аналіз експериментальних та теоретичних досліджень процесу безполицевого обробітку ґрунту, конструкцію та параметри сучасних знарядь для глибокого обробітку ґрунту та розробки вчених в даній області. За результатами першого розділу були обрані напрямки подальших досліджень.
Теоретично досліджено процес роботи проектного чизельного знаряддя та визначено конструктивні параметри розташування робочих органів на рамі проектного чизельного знаряддя.
Розроблено програму та методики проведення досліджень, описано результати експериментальних досліджень та надано їх аналіз.
Обґрунтовано економічну ефективність використання чизельного знаряддя.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21764.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21764.pdf Size : 2837560 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska