The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21819
Title: Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні
Authors: Пахалюк Леся Валентинівна
Keywords: Кредит, споживчий кредит, особливості споживчого кредитування, скоринг, цільовий та безцільовий кредит
Date of publication: 2019-11-20 16:33:49
Last changes: 2019-11-20 16:33:49
Year of publication: 2019
Summary: Сучасний банківський бізнес супроводжують високий рівень конкуренції, ускладнення архітектури фінансового ринку та його дерегулювання, зміни в організації кредитування. Значне зростання споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Проте надто прискорене і недостатньо контрольоване зростання споживчого кредиту загострило проблеми незбалансованості товарного і кредитного ринків і сприяло нагромадженню ризиків. Тому важливим є поглиблення теоретико - методичних засад функціонування споживчого кредиту та розробка практичних рекомендацій його розвитку в сучасних умовах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21819.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21819.pdf Size : 1617065 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska