The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21523
Title: Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчанн
Authors: Томчук О.Ф., Томашук І.В.
Keywords: аналіз господарської діяльності
Date of publication: 2019-09-25 11:00:38
Last changes: 2019-09-25 11:00:38
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи
студентів з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». Призначені для
поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської діяльності суб`єктів
підприємницької діяльності галузей національної економіки, оволодіння
організацією і методологією економічного аналізу, формування уміння
використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з
концептуальних основ розвитку ринкової економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21523.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21523.pdf Size : 625062 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska