The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20658
Title: Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання
Authors: Грищук Н. В., Чугай О.
Keywords: фінансове забезпечення, суб"єкт господарювання, кредитування
Date of publication: 2019-06-11 12:22:00
Last changes: 2019-06-11 12:22:00
Year of publication: 2019
Summary: Країни в силу розвиненості своєї економіки мають різні підходи до кредитування суб`єктів господарювання. Більш розвинені країни використовують державну підтримку та спеціальні програми і інституції, які дають змогу отримувати кредити підприємствам. Наявна система фінансування бізнесу в Японії гарантує надання субсидій і кредитів органами місцевої державної влади за необхідності, із залученням приватних кредитних установ, коли держава бере на себе витрати за діагностування стану суб’єктів господарювання. Державна підтримка здійснюється для окремих напрямків діяльності суб’єктів господарювання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20658.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід : зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., (20 трав., 2019 р., м. Полтава). - Полтава : Європейська наукова платформа, 2019. - Т. 6. - 1 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20658.pdf Size : 362937 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska